10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tháng 6


Tệp đính kèm :   Ke-hoach-thang-6.doc   Ke-hoach-thang-6.doc (47 KB)
 SỞ GD-ĐT CÀ MAU                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số: 60/KH - THPT                                      Phú Hưng, ngày 01 tháng 6 năm 2020

 

    KẾ HOẠCH THÁNG 6

 

Chủ đề: Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng 109 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2020)72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2020).

1. Công tác tư tưởng: Các tổ chức, bộ phận triển khai, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội đảng viên Đảng bộ trường THPT Phú Hưng lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên; cán bộ, giáo viên, nhân viên bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tích cực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của mình.

2. Công tác chuyên môn:

- Thực hiện nghiêm túc Chương trình, kế hoạch dạy học và các quy định chuyên môn.

- Rà soát việc thực hiện chỉ tiêu bộ môn. Tổ chức ôn tập học kỳ 2 hiệu quả.

- Hoàn thành số cột điểm kiểm tra M, 15’, 1 tiết đúng kế hoạch. Kiểm tra, chấm bài, vào điểm học kỳ theo lịch (lớp 12 kiểm tra trong tuần 32, lớp 10,11 kiểm tra trong tuần 33,34).

- Tổ chức thi nghề phổ thông lớp 11 (Chủ nhật tuần 31 ngày 07/6).

- Hoàn thành công tác dự giờ xếp loại tay nghề giáo viên (tuần 32).

- Hoàn thành và nộp sáng kiến kinh nghiệm (ngày 20/6).

- Tổ chức ôn tập cho HS lớp 12 theo KH. Chuẩn bị tổ chức thi thử TN THPT (ngày 09,10/7)

* Sở GD về kiểm tra việc triển khai thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020 (ngày 03/6).

3. Công tác chủ nhiệm:

- Củng cố tư tưởng, nề nếp, tác phong học sinh. Giáo dục học sinh thực hiện pháp luật, luật giao thông và phòng chống bạo lực.

- Tăng cường phối hợp với GVBM, Đoàn TN, CMHS trong giáo dục HS.

- Đôn đốc, kiểm tra HS thực hiện việc học tập, ôn tập, kiểm tra học kỳ 2.

- Kiểm tra hồ sơ thi nghề PT lớp 11, hồ sơ HS lớp 12.

- Cuối tháng dự kiến xếp loại hạnh kiểm học kỳ 2, cả năm, nhận xét, xác nhận ở sổ điểm lớp trên máy tính, học bạ (lớp 12 trước 20/6).

- Tổ chức bảo quản CSVC lớp học, vệ sinh, chăm sóc cây xanh và phòng chống dịch bệnh.

4. Công tác đoàn thể:

4.1 Công đoàn: Quán triệt CB-GV-NV tích cực thi đua thực hiện hiện nhiệm vụ công tác để hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch cá nhân.

4.2 Đoàn thanh niên: Tổ chức tốt thi đua học sinh; tổ chức bình xét, phân loại đoàn viên, phê sổ Đoàn và tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào trong thanh niên.

5. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:

- Củng cố CSVC, bổ sung máy phòng vi tính, lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

- Thư viện giới thiệu sách, báo, tài liệu dạy học cho GV, HS.

6. Văn phòng: Thực hiện thông tin, báo cáo; kiểm tra báo giảng, tiết dạy, vào điểm của GV; in sổ điểm lớp sau khi GV hoàn thành điểm; Trực làm việc; Thực hiện công việc LĐ phân công.

7. Tài vụ: Thực hiện các kế hoạch, báo cáo tài chính, chế độ chính sách kịp thời. 

8. Y tế: Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; Trực cấp phát thuốc.

9. Bảo vệ, tạp vụ: Đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh, nước uống các phòng ban.

10. Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021: ( 540 HS, có thông báo tuyển sinh riêng ).

- Các tổ chức, cá nhân trong trường có trách nhiệm thông báo đến HS đang học.

- GV được P/c đến tuyển sinh tại các trường THCS hoàn thành trước 27/6.

11. Họp hội: Họp tổ, họp xét 2 mặt GD; Hội nghị GV, CMHS; ... (theo KH tuần).      
                                                         T/M Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 03/KH-Tuần
TênKế hoạch tuần 03
Ngày BH:18/09/2020 9:02:37 CH
Số:Số: 26/2020TT-BGDĐT
TênThông tư 26/2020TT-BGDĐT
Ngày BH:13/09/2020 11:02:01 CH
Số:Số 02/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 02/2020
Ngày BH:12/09/2020 3:02:24 CH
Số:Số 113/KH-THPT
TênKế hoạch tuần 01-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:10:35 CH
Số:Số 112/KH-THPT
TênKế hoạch tháng 9-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:05:30 CH
Số:Số 01- boi duong chinh tri he
TênThông báo về tài liệu bồi dưỡng chính trị hè 2020
Ngày BH:10/08/2020 10:09:34 SA
Số:Số 03 TN THPT
TênTài liệu tập huấn thi TN THPT 2020
Ngày BH:01/08/2020 3:08:01 CH