10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tháng 10/2020


Tệp đính kèm :   Ke-hoach-thang-10.doc   Ke-hoach-thang-10.doc (34,5 KB)

          SỞ GD-ĐT CÀ MAU           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 150/KH-THPT                            Phú Hưng, ngày 01 tháng 10  năm 2020

     KẾ HOẠCH THÁNG 10
Chủ đề: Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng Hội nghị CC-VC nhà trường và ngày phụ nữ Việt nam 20/10.

1. Công tác tư tưởng.

- CB, GV, NV, HS nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Triển khai thực hiện Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15/9/2020 của Bộ GD về ban hành Điều lệ trường trung học.

2. Công tác chuyên môn.

- Hoàn thành các Chỉ tiêu, kế hoạch để phê duyệt và đưa vào thực hiện sau Hội nghị CC-VC.  

- Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định chuyên môn và duy trì nề nếp dạy-học.

- Tổ chức dự giờ GV theo kế hoạch của tổ CM.

- Đổi mới PPDH, KTĐG. Tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh và lồng ghép GD địa phương trong dạy học.

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 26.

- Tích cực thực hiện ứng dụng thông tin trong quản lý và dạy học.

- Phát động và tổ chức nghiên cứu khoa học trong HS.

- Chuẩn bị lên KH bồi dưỡng HSG lớp 10,11, Hội khỏe cấp trường, dạy thêm học thêm.

3. Công tác chủ nhiệm.

- Tuyên truyền và tổ chức thi đua chào mừng Hội nghị CC-VC nhà trường và ngày phụ nữ Việt nam 20/10.

- Tăng cường quản lý, giáo dục học sinh thực hiện việc học tập, rèn luyện. Tích cực GD đạo đức, tác phong, pháp luật và luật giao thông cho HS.

- Triển khai, tổ chức hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học trong HS theo KH.

- Tổ chức thực hiện tốt và hiệu quả lịch truy bài 15 phút đầu giờ, giáo dục NGLL.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào của Đoàn TN.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch từng tuần học của LĐ trường.

4. Công tác đoàn thể.

4.1 Công Đoàn: Cùng với chính quyền tổ chức Hội nghị CC-VC. Chỉ đạo Ban nữ công tuyên truyền, thi đua và hoạt động thiết thực chào mừng ngày PNVN 20/10 trong GV, HS nữ; Tổ chức cho CB, GV, NV đăng ký thi đua năm học, hoạt động chào mừng 20/11.

4.2 Đoàn thanh niên: Tăng cường giáo dục tư tưởng cho ĐVTN. Tổ chức Đại hội đoàn trường; Tổ chức tốt công tác thi đua hàng tuần. Lên KH hoạt động chào mừng 20/11.

5. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện.

Bảo quản, sửa chữa CSVC; lao động, vệ sinh; thiết lập hồ sơ sổ sách Thư viện.

6. Công tác tài vụ: Hoàn thành các khoản thu đầu năm; Chuyển lương, làm tăng lương, thâm niên; Thực hiện nhiệm các kế hoạch, báo cáo.

7. Văn phòng: Hoàn thành các văn bản, thủ tục HC; Sắp xếp hồ sơ; Thống kê biểu mẫu, số liệu; Kiểm tra SH 15’ của GVCN; Kiểm tra báo giảng, tiết dạy của GV. Chuẩn bị tài liệụ, ráp chương trình, ... cho HN CC-VC; Tổ chức thực hiện KH của LĐ; Trực VP; Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.

8. Y tế: Thực hiện KH công tác; Trực cấp phát thuốc; Tuyên truyền phòng chống bệnh; Kiểm tra vệ sinh.

9. Bảo vệ, tạp vụ: Bảo đảm ANTT, an toàn nhà trường; Chăm lo nước uống, vệ sinh các phòng làm việc.

10. Họp Hội:

* Tổ chức làm hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho VC mới đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

* Họp hội theo lịch tuần.                                              
                                           T/M. Đảng ủy - LĐ trường

                                                            

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 12/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 12/2020
Ngày BH:21/11/2020 9:13:04 CH
Số:Số 11/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 11/2020
Ngày BH:14/11/2020 8:45:55 SA
Số:Số 10/KT -Tuan
TênKế hoạch tuần 10-2020
Ngày BH:07/11/2020 8:22:10 SA
Số:Số 02/KHCM
TênLịch kiểm tra giữa kỳ 1-2020-2021
Ngày BH:31/10/2020 7:13:48 SA
Số:Số 09/KHTuan
TênKế hoạch tuần 09/2020
Ngày BH:31/10/2020 6:33:55 SA
Số:Số 03/TKB -2020
TênTHỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9- NĂM HỌC 2020-2021
Ngày BH:23/10/2020 9:49:07 CH
Số:Số 02/TKB-2020
TênThời khóa biểu tuần 8- năm học 2020 - 2021
Ngày BH:23/10/2020 9:45:36 CH