10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tháng 10/2019


Tệp đính kèm :   Ke-hoach-thang-10.doc   Ke-hoach-thang-10.doc (37 KB)
          SỞ GD-ĐT CÀ MAU                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 02/KHT                                         Phú Hưng, ngày 27 tháng 9 năm 2019

     KẾ HOẠCH THÁNG 10

 

Chủ đề: Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng Hội nghị CC-VC nhà trường và ngày phụ nữ Việt nam 20/10.

1. Công tác chính trị tư tưởng. CB, GV, NV thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa, chú tâm vào công việc được giao, tích cực góp phần thực hiện nhiệm vụ chung. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, văn hóa, đạo đức, tác phong học sinh.

2. Công tác chuyên môn.

- Hoàn thành các Chỉ tiêu, kế hoạch và phê duyệt để đưa vào thực hiện.  

- Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định chuyên môn và duy trì nề nếp dạy-học.

- Tổ chức thao giảng, dự giờ trong GV theo kế hoạch của tổ CM.

- Đẩy mạnh thực hiện đổi mới PPDH, KTĐG và chú ý tích hợp học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, tích hợp GD địa phương.

- Thực hiện kiểm tra, vào điểm kịp thời và đảm bảo các khâu ra đề, chấm, trả bài.

- Tích cực thực hiện ứng dụng thông tin trong quản lý và dạy học.

- Tổ chức cho HS đi dự thi học sinh giỏi lớp 12 vòng Tỉnh (ngày 06/10) đạt kết quả.

- Thực hiện điều chỉnh PCCM, TKB chính khóa; Tổ chức dạy học thêm tuần 6 theo KH.

- Phát động và tổ chức nghiên cứu khoa học trong HS.

- Lên KH Hội khỏe cấp trường, luyện tập tham gia Hội khỏe Phù đổng cấp Tỉnh.

- Bồi dưỡng, tập huấn CBGV cốt cán theo KH của Sở GD.

3. Công tác chủ nhiệm.

- Tuyên truyền và tổ chức thi đua chào mừng Hội nghị CC-VC nhà trường và ngày phụ nữ Việt nam 20/10.

- Tăng cường quản lý, giáo dục học sinh thực hiện việc học tập, rèn luyện. Tích cực GD đạo đức, tác phong, pháp luật và luật giao thông cho HS.

- Thực hiện có chất lượng tiết GDNGLL theo chương trình.

- Tổ chức thực hiện tốt lịch truy bài 15 phút đầu giờ.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào của Đoàn TN.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch từng tuần học của LĐ trường.

4. Công tác đoàn thể.

4.1 Công Đoàn: Chỉ đạo Ban nữ công tổ chức tuyên truyền, thi đua và hoạt động thiết thực chào mừng ngày PNVN 20/10 trong GV, HS nữ; Tổ chức cho CB, GV, NV đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020; Cùng với chính quyền tổ chức Hội nghị CC-VC.

4.2 Đoàn thanh niên: Phân công nhiệm vụ cụ thể trong BTV, BCH sau khi Đại hội; Tổ chức tốt công tác thi đua hàng tuần; Lên KH hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

5. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện.

- Tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh; Sửa chữa CSVC, TB, máy chiếu.

- Thư viện hoàn thành KH công tác, danh mục, đầu sách, tài liệu; Trực nghiêm túc.

6. Công tác tài vụ: Hoàn thành phiếu thu tiền đầu năm; Chuyển lương tháng 10/2019; Cấp công lệnh GV đi tập huấn; Thực hiện nhiệm vụ HT phân công; Báo cáo các cấp trên.

7. Văn phòng: Hoàn thành các văn bản, thủ tục HC; Sắp xếp hồ sơ; Thống kê biểu mẫu, số liệu; Kiểm tra SH 15’ của GVCN; Kiểm tra báo giảng, tiết dạy của GVBM. Lập Biên bản ghi nhớ sự việc sai sót; Chuẩn bị Thư mời, Phôtô tài liệụ, ráp chương trình, ... cho HN CC-VC; Tổ chức thực hiện KH của LĐ; Trực VP; Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.

8. Y tế: Thực hiện KH công tác; Trục cấp phát thuốc; Tuyên truyền vệ sinh, phòng chống bệnh; Hoàn thành hồ sơ, giấy phép hành nghề.

9. Bảo vệ, tạp vụ: Bảo đảm ANTT, an toàn nhà trường; Chăm lo nước uống, vệ sinh các phòng làm việc.

10. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xét thăng hạng: Đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

* Ngày Chủ nhật, 13/10: 7h00 Hội nghị CC-VC.           
                                                     TM.Chi ủy - LĐ trường

                                                            

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 30/HK-Tuan
TênKế hoạch tuần 30/2020
Ngày BH:23/05/2020 9:07:28 SA
Số:Số 29/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 29-2020
Ngày BH:16/05/2020 8:34:34 SA
Số:Số 28/HK - Tuan
TênKế hoạch tuần 28-2020
Ngày BH:09/05/2020 3:08:49 CH
Số:Số 01
TênGóp ý - SGK
Ngày BH:09/05/2020 8:56:48 SA
Số:Số 01
TênGóp ý - SGK
Ngày BH:09/05/2020 8:56:48 SA
Số:Số 09/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 5/2020
Ngày BH:03/05/2020 7:07:44 CH
Số:Số 27/KH - Tuan
TênKế hoạch tuần 27
Ngày BH:03/05/2020 7:04:54 CH