10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tháng 02-2021


Tệp đính kèm :   Ke-hoach-thang-02.doc   Ke-hoach-thang-02.doc (44 KB)
    SỞ GD&ĐT CÀ MAU                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 15/KH-THPT                                Phú Hưng, ngày 01 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH THÁNG 02

Chủ đề: Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân sửu.

1. Công tác tư tưởng: Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng 03/02. Tin tưởng vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

2. Công tác chuyên môn:

- Thực hiện nghiêm túc Chương trình, kế hoạch dạy học và các quy định chuyên môn.

- Tăng cường đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học và ứng dụng CNTT. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy-học.

- Bồi dưỡng HSG lớp 10,11; luyện tập đội tuyển HKPĐ vòng Tỉnh.

- Kiểm tra, đánh giá phù hợp với năng lực, đối tượng học sinh và vào điểm kịp thời.

- Tổ chức tốt hoạt động chuyên môn, dự giờ, sinh hoạt, thảo luận tổ/nhóm.

- Tích cực công tác tự bồi dưỡng và viết SKKN.

- Triển khai KH thi GV dạy giỏi vòng trường.

3. Công tác chủ nhiệm:

- Giáo dục tư tưởng, tâm lý, văn hóa, pháp luật, luật GT, phòng chống Covid, bạo lực, tệ nạn.

- Quản lý chặt chẽ sĩ số, vận động HS bỏ học trở lại trường.

- Tổ chức thực hiện nghiêm nội quy, nề nếp và nhiệm vụ học sinh.

- Tổ chức truy bài, các hình thức thi đua học tốt, tham gia “vui để học” giờ chào cờ.

- Duy trì, phát triển hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, hướng nghiệp, khởi nghiệp và các hoạt động phong trào, đoàn thể.

- Thường xuyên liên lạc, nắm tình hình HS trong thời gian nghỉ Tết, phối hợp với CMHS, Đoàn trường và lãnh đạo trường để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh.

4. Công tác Công đoàn, Đoàn TN

4.1 Công đoàn: Quán triệt CB, GV, NV tinh thần đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và trở lại dạy học sau tết đúng lịch. Lên kế hoạch hoạt động chào mừng 08/3.

4.2 Đoàn thanh niên: Giáo dục lý tưởng cách mạng sâu sắc cho ĐVTN. Phân công ĐV công tác ở trường trong thời gian nghỉ Tết. Thực hiện công tác Đoàn và phong trào TN. Tổ chức tốt giờ chào cờ, TD giữa giờ, thi tìm hiểu giao thông. Lên KH hoạt động chào mừng 26/3.

5. Công tác CSVC- lao động- thiết bị- thư viện:

Bảo quản CSVC, TB, thư viện. Tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

6. Công tác HC-VP: Kiện toàn công tác HC-VP. Kiểm tra nề nếp chuyên môn GV. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo. Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.

7. Công tác Tài vụ: Thực hiện các kế hoạch, báo cáo. Chuyển lương tháng 2 và các chế độ khác. Thu nhận, ra phiếu học phí học kỳ 2. Bàn giao công tác kế toán.

8. Công tác Y tế:  Rà soát dụng cú y tế. Theo dõi, cập nhật việc cấp phát thuốc. Tuyên truyền vệ sinh, phòng chống dịch bệnh.

9. Công tác Bảo vệ, tạp vụ: Tăng cường trách nhiệm, đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ, an toàn nhà trường và vệ sinh, nước uống các phòng ban.

10. Nghỉ Tết Nguyên đán

CBGVNV: 10/02-16/02 (29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng). HS: 08/02-21/02 (27 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng).

* LĐT, HC-VP và nhân viên:  Trực, tiếp dân, làm các công việc theo nhiệm vụ. Tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh. Đảm bảo ANTT, an toàn và phòng chống cháy nổ.

* CB-GV: Nghiên cứu bài dạy, biên soạn ma trận-câu hỏi kiểm tra. Tự bồi dưỡng CMNV, viết SKKN. Giao bài tập, câu hỏi, nội dung ôn tập cho HS; Chuẩn bị kế hoạch dạy học sau Tết.

* ĐV, TN và học sinh: Giúp việc gia đình; tham gia các hoạt động đoàn thể ở địa phương. Tự học, ôn tập theo hướng dẫn của GV. Thường xuyên liên lạc, báo cáo với GVCN.

                                        T/M Đảng ủy - LĐ trường

 

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 33/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 33/2021
Ngày BH:29/04/2021 4:51:16 CH
Số:Số 31/KH_tuan
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:17/04/2021 9:28:57 SA
Số:Số 27/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 27/2021
Ngày BH:20/03/2021 2:23:18 CH
Số:Số 26/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 26/2021
Ngày BH:13/03/2021 9:27:01 SA
Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH