10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tháng 01/2021


Tệp đính kèm :   KH--Thang-01.doc   KH--Thang-01.doc (45,5 KB)
      SỞ GD-ĐT CÀ MAU                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 188/KH-THPT                                   Phú Hưng, ngày 01 tháng 01 năm 2021

    KẾ HOẠCH THÁNG 01

Chủ đề: Thi đua dạy tốt, học tốt” chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên 09/01.

 

1. Công tác tư tưởng 

Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường trách nhiệm, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ 1.

2. Công tác chuyên môn

- Củng cố và ổn định nề nếp dạy học.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG lớp 10, 11.

- Thi KH-KT, Hùng biện tiếng Anh” vòng Tỉnh, thi điền kinh vòng trường.

- Hoàn thành Chương trình, kế hoạch công tác và mọi công việc của học kỳ 1. Hoàn thành Chương trình môn GDQP lớp 12.

- Tổng hợp kết quả, sơ kết, báo cáo học kỳ 1.

- Thực hiện điều chỉnh Chương trình, kế hoạch, phân công chuyên môn, TKB học kỳ 2.

* PHT lên kế hoạch thi GV dạy giỏi cấp trường.

3. Công tác chủ nhiệm.

- Giáo dục truyền thống ngày học sinh sinh viên 09/01, việc chấp hành pháp luật, luật giao thông; phòng chống bạo lực, tệ nạn XH. Củng cố tổ chức lớp. Quản lý chặt chẽ sĩ số.

- Hoàn thành xếp loại Hạnh kiểm, Học lực và báo cáo học kỳ 1. Đối chiếu điểm, xếp loại học kỳ 1 và ký sổ điểm lớp.

- Kiểm tra đồ dùng học tập (Sgk, tập, viết, cặp,...), xây dựng ý thức học tập học kỳ 2. 

- Rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt tiêu chuẩn thi đua của lớp.

- Hội nghị CMHS sơ kết học kỳ 1, triển khai kế hoạch Hk2. Đưa HS đi hướng nghiệp.

- Tổ chức bảo quản tài sản lớp học, lao động vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

4. Công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên

4.1 Công Đoàn: Quán triệt CBGVNV tăng cường trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ 1. Tổng hợp, sơ kết thi đua CBGVNV học kỳ 1, phát động thi đua học kỳ 2.

4.2 Đoàn thanh niên: Tuyên truyền truyền thống HSSV 09/01. Tổ chức dự thi ATGT cho nụ cười ngày mai, dự thi Báo tường học đường. Sơ kết thi đua học sinh học kỳ 1, phát động thi đua học kỳ 2. Thực hiện công trình thanh niên. Tổ chức cho HS đi hướng nghiệp.

5. Công tác CSVC- lao động- thiết bị- thư viện

Củng cố, bảo quản CSVC, TB, thư viện. Tổ chức lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

7. Công tác Văn phòng: Củng cố sổ đăng bộ. Tổng hợp biểu mẫu, số liệu sơ kết Hk1; Kiểm tra nề nếp dạy học. Kiểm tra vào điểm, xếp loại HS của giáo viên trên máy; in học bạ học kỳ 1 cho GV đối chiếu và ký; chuẩn bị giấy khen, phần thưởng học sinh. Thực hiện nhiệm vụ LĐ phân công.

6. Công tác Tài vụ: Thực hiện các kế hoạch, báo cáo. Hoàn thành chứng từ và khóa sổ năm 2020. Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ 2021.

8. Công tác Y tế: Trực cấp phát thuốc; Tuyên truyền vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; Kiểm tra vệ sinh môi trường.

9. Công tác Bảo vệ, tạp vụ: Đảm bảo ANTT, nước uống, vệ sinh các phòng ban.

10. Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra hồ sơ sổ sách tổ CM, văn phòng, CBGV, thư viện, y tế.

11. Họp hội, sơ kết học kỳ 1: Theo KH tuần.

* Các tổ, bộ phận xây dựng kế hoạch học kỳ 2, nộp về LĐT thứ 5, tuần 19.
                                     T/M Đảng ủy - LĐ trường

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 33/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 33/2021
Ngày BH:29/04/2021 4:51:16 CH
Số:Số 31/KH_tuan
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:17/04/2021 9:28:57 SA
Số:Số 27/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 27/2021
Ngày BH:20/03/2021 2:23:18 CH
Số:Số 26/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 26/2021
Ngày BH:13/03/2021 9:27:01 SA
Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH