10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

KẾ HOẠCH THÁNG 12


Tệp đính kèm :   Ke-hoach-thang-12.doc   Ke-hoach-thang-12.doc (33,5 KB)
  SỞ GD-ĐT CÀ MAU                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM

Trường THPT Phú Hưng.                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

 Số: 04/KHT                                   Phú Hưng, ngày 01 tháng 12 năm 2017                                                                           

KẾ HOẠCH THÁNG 12

Chủ đề: Thi đua dạy tốt, học tốt lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐNDVN, 20 năm tái thành lập tỉnh Cà Mau

1. Công tác tư tưởng:

1.      Công tác tư tưởng:

Giáo dục niềm tự hào về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của nhân dân tỉnh Cà Mau 13/12 và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 đã làm lên chiến thắng hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, đất nước thống nhất, đi lên xây dựng CNXH.

Từ niềm tự hào đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hăng hái vượt khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 12 và học kỳ I

2.      Chỉ đạo các mặt công tác:

2.1.Công tác giảng dạy:

- Chỉ đạo thực hiện đúng, đủ chương trình giảng dạy, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá, coi đây là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả cao nhất cho học sinh, tránh thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm, lối dạy học một chiều.

- Tăng cường ôn tập trọng tâm, trọng điểm chương trình môn học, hướng dẫn học sinh lập đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ.

- Tổ Sử phối hợp với đoàn TN ngoại khóa kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày TT Cách mạng tỉnh CM vào giờ chào cờ

 Các môn có hướng dẫn học sinh thi Casio, O lym pic.. tiếp tục ôn tập

2.2. Kiểm tra, đánh giá:

- Hoàn thành các cột điểm M, 15 Phút, 1 tiết trước khi kiểm tra học kỳ, tránh hiện tượng cấy điểm hoặc thiếu trách nhiệm trong kiểm tra cho điểm.

-.Thực hiện ra đề, đáp án đúng kế hoạch, đúng yêu cầu, trọng tâm, thực hiện lịch kiểm tra, chấm bài, vào điểm đúng thời gian quy định.

2.3. Công tác chủ nhiệm:

- Giáo dục học sinh niềm tự hào về truyền thống cách mạng tỉnh Cà Mau và ngày truyền thống Quân đội ND Việt Nam 22/12 ngày tái thành lập tỉnh Cà Mau

- Giáo dục học sinh ý thức học tập, ôn tập kiểm tra học kỳ I.

- Hoàn thành xếp loại HK tháng 12 và xếp loại HK, HL học kỳ I đúng thời gian quy định.

2.4. Cơ sở vật chất: Hoàn thành kiểm kê, thanh lý tài sản…

2.5. Công tác đoàn thể:

2.5.1. Công đoàn:

- Động viên CB, GV, NV vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ học kỳ I.

- Hoàn thành xếp loại thi đua tháng 12, dự kiến xếp loại thi đua học kỳ I cho CB, GV, NV.

- Thực hiện nhiệm vụ của công đoàn ngành…

2.5.2.Đoàn thanh niên:

- Phát động kỳ thi nghiêm túc,  chuẩn bị đánh giá xếp loại đoàn viên học kỳ I.

- Tổ chức ngoại khóa cho học sinh về ngày truyền thống cách mạng tỉnh Cà Mau 13/12 và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 vào giờ chào cờ

- Hoàn thành Báo tường dự thi vòng tỉnh, thi ATGT trên mạng

- Chuẩn bị sơ kết thi đua các tập thể học sinh học kỳ I.

3. Các cuộc thi:

- Tổ chức thi Casio các môn, hướng dẫn KHKT

- Thi Báo xuân

4. Kiểm tra nội bộ:  Kiểm tra vào điểm,  Kiểm tra hồ sơ…

BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 02/ĐC-CM
TênBảng điều chỉnh PCLĐ+TKB chính khóa+ học thêm Tuần 7 năm học 2018-2019
Ngày BH:12/10/2018 10:33:58 CH
Số:Số 02/ĐC -CM
TênBảng điều chỉnh PCLD + TKB chính khóa, học thêm
Ngày BH:12/10/2018 10:31:59 CH
Số:Soos06/KHT
Tênkế hoạch tuần 06
Ngày BH:06/10/2018 8:26:18 SA
Số:Số 02/KHCM
TênThời khóa biểu điều chỉnh Tuần 6
Ngày BH:05/10/2018 8:30:48 CH
Số:Số 02/KHCM
TênĐiều chỉnh phân công LĐ- TKB
Ngày BH:05/10/2018 8:25:15 CH
Số:Số 02/KHCM
TênĐiều chỉnh phẩn công lao động - TKB
Ngày BH:05/10/2018 8:16:11 CH
Số:Số 04
TênKế hoạch kiểm tra vào điểm
Ngày BH:01/10/2018 7:44:00 SA