10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 05/KH-Thang 29/01/2021 Kế hoạch tháng 02-2021 Ke-hoach-thang-02.doc   Ke-hoach-thang-02.doc (44 KB)
Số 05/KH-Thang 31/12/2020 Kế hoạch tháng 01/2021 KH--Thang-01.doc   KH--Thang-01.doc (45,5 KB)
Số 05/KH-Thang 07/12/2020 Kế hoạch tháng 12/2020 KH--Thang-12.doc   KH--Thang-12.doc (43 KB)
Số 150/KH-THPT 08/10/2020 Kế hoạch tháng 10/2020 Ke-hoach-thang-10.doc   Ke-hoach-thang-10.doc (34,5 KB)
Số 112/KH-THPT 01/09/2020 Kế hoạch tháng 9-2020 Ke-hoach-thang-09.doc   Ke-hoach-thang-09.doc (34,5 KB)
Số 06/KH-Thang 02/06/2020 Kế hoạch tháng 6 Ke-hoach-thang-6.doc   Ke-hoach-thang-6.doc (47 KB)
Số 09/KH-Thang 03/05/2020 Kế hoạch tháng 5/2020 Ke-hoach-thang-5.doc   Ke-hoach-thang-5.doc (44 KB)
Số 37/KH-THPT 06/03/2020 Kế hoạch tháng 03/2020 Ke-hoach-thang-3.doc   Ke-hoach-thang-3.doc (40,5 KB)
Số 12/KH-THPT 01/02/2020 Kế hoạch tháng 2/2020 Ke-hoach-thang-02.doc   Ke-hoach-thang-02.doc (39,5 KB)
Số 03/KH-Thang 06/01/2020 Kế hoạch tháng 01/2020 Ke-hoach-thang-01.doc   Ke-hoach-thang-01.doc (71,5 KB)
Số 04/HK -thang 01/12/2019 Kế hoạch tháng 12/2019 Ke-hoach-thang-12.doc   Ke-hoach-thang-12.doc (71,5 KB)
Số 03/HK -thang 05/11/2019 Kế hoạch tháng 11/2019 Ke-hoach-thang-11-(1).doc   Ke-hoach-thang-11-(1).doc (41 KB)
Số 02/KHThang 29/09/2019 Kế hoạch tháng 10/2019 Ke-hoach-thang-10.doc   Ke-hoach-thang-10.doc (37 KB)
Số 01/KH-Thang 02/09/2019 Kế hoạch tháng 9-2019 Ke-hoach-thang-9-2019.doc   Ke-hoach-thang-9-2019.doc (40 KB)

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 33/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 33/2021
Ngày BH:29/04/2021 4:51:16 CH
Số:Số 31/KH_tuan
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:17/04/2021 9:28:57 SA
Số:Số 27/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 27/2021
Ngày BH:20/03/2021 2:23:18 CH
Số:Số 26/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 26/2021
Ngày BH:13/03/2021 9:27:01 SA
Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH