10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 150/KH-THPT 08/10/2020 Kế hoạch tháng 10/2020 Ke-hoach-thang-10.doc   Ke-hoach-thang-10.doc (34,5 KB)
Số 112/KH-THPT 01/09/2020 Kế hoạch tháng 9-2020 Ke-hoach-thang-09.doc   Ke-hoach-thang-09.doc (34,5 KB)
Số 06/KH-Thang 02/06/2020 Kế hoạch tháng 6 Ke-hoach-thang-6.doc   Ke-hoach-thang-6.doc (47 KB)
Số 09/KH-Thang 03/05/2020 Kế hoạch tháng 5/2020 Ke-hoach-thang-5.doc   Ke-hoach-thang-5.doc (44 KB)
Số 37/KH-THPT 06/03/2020 Kế hoạch tháng 03/2020 Ke-hoach-thang-3.doc   Ke-hoach-thang-3.doc (40,5 KB)
Số 12/KH-THPT 01/02/2020 Kế hoạch tháng 2/2020 Ke-hoach-thang-02.doc   Ke-hoach-thang-02.doc (39,5 KB)
Số 03/KH-Thang 06/01/2020 Kế hoạch tháng 01/2020 Ke-hoach-thang-01.doc   Ke-hoach-thang-01.doc (71,5 KB)
Số 04/HK -thang 01/12/2019 Kế hoạch tháng 12/2019 Ke-hoach-thang-12.doc   Ke-hoach-thang-12.doc (71,5 KB)
Số 03/HK -thang 05/11/2019 Kế hoạch tháng 11/2019 Ke-hoach-thang-11-(1).doc   Ke-hoach-thang-11-(1).doc (41 KB)
Số 02/KHThang 29/09/2019 Kế hoạch tháng 10/2019 Ke-hoach-thang-10.doc   Ke-hoach-thang-10.doc (37 KB)
Số 01/KH-Thang 02/09/2019 Kế hoạch tháng 9-2019 Ke-hoach-thang-9-2019.doc   Ke-hoach-thang-9-2019.doc (40 KB)

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 12/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 12/2020
Ngày BH:21/11/2020 9:13:04 CH
Số:Số 11/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 11/2020
Ngày BH:14/11/2020 8:45:55 SA
Số:Số 10/KT -Tuan
TênKế hoạch tuần 10-2020
Ngày BH:07/11/2020 8:22:10 SA
Số:Số 02/KHCM
TênLịch kiểm tra giữa kỳ 1-2020-2021
Ngày BH:31/10/2020 7:13:48 SA
Số:Số 09/KHTuan
TênKế hoạch tuần 09/2020
Ngày BH:31/10/2020 6:33:55 SA
Số:Số 03/TKB -2020
TênTHỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9- NĂM HỌC 2020-2021
Ngày BH:23/10/2020 9:49:07 CH
Số:Số 02/TKB-2020
TênThời khóa biểu tuần 8- năm học 2020 - 2021
Ngày BH:23/10/2020 9:45:36 CH