Cán bộ công nhân viên trường THPT Phú Hưng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hinh 1

Hinh 1
Thầy Hiệu trưởng

Thầy Hiệu trưởng
Hình 7

Hình 7
Hình 6

Hình 6
Hình 5

Hình 5
Hình 4

Hình 4
Hình 3

Hình 3
Hình 2

Hình 2
Hình 1

Hình 1
Hội nghị công  chức

Hội nghị công chức

Thông báo

 

Văn bản mới

Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH
Số:số 34/KHTuần
TênKế hoạch tuần 34
Ngày BH:06/05/2018 6:37:05 CH
Số:số 33/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 33
Ngày BH:28/04/2018 9:22:45 SA
Số:SỐ/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 32
Ngày BH:22/04/2018 9:09:28 SA
Số:Số 31.KHT
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:15/04/2018 10:12:58 SA
Số:Số 30/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 30
Ngày BH:08/04/2018 8:45:34 SA
Số:Số 29/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 29
Ngày BH:31/03/2018 2:55:52 CH
Số:Số 28/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 28
Ngày BH:25/03/2018 4:41:20 CH
Số:Số 04/KH-ĐTN
TênKế hoạch hoạt động 26/3/2018
Ngày BH:22/03/2018 10:12:59 SA
Số:Số 17/KHCM
TênKế hoạch ôn tập học kỳ 2-2017-2018
Ngày BH:22/03/2018 10:10:01 SA
Số:Số 18/KHCM
TênKế hoạch ra đề kiểm tra học kỳ 2-2017-2018
Ngày BH:22/03/2018 10:07:49 SA
Số:Số 27/KHT
TênKế hoạch tuần 27
Ngày BH:18/03/2018 6:02:09 CH
Số:Số 26/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 26
Ngày BH:10/03/2018 9:13:52 SA
Số:Số 25
TênKẾ HOẠCH TUẦN 25
Ngày BH:04/03/2018 2:57:42 CH
Số:Số 24/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 24
Ngày BH:24/02/2018 8:21:20 SA
Số:SÔ 23/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 23
Ngày BH:14/02/2018 11:06:47 SA
Số:Số 22/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 22
Ngày BH:02/02/2018 3:29:05 CH