Cán bộ công nhân viên trường THPT Phú Hưng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hinh 1

Hinh 1
Thầy Hiệu trưởng

Thầy Hiệu trưởng
Hình 7

Hình 7
Hình 6

Hình 6
Hình 5

Hình 5
Hình 4

Hình 4
Hình 3

Hình 3
Hình 2

Hình 2
Hình 1

Hình 1
Hội nghị công  chức

Hội nghị công chức

Thông báo

 

Văn bản mới

Số:SÔ 23/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 23
Ngày BH:14/02/2018 11:06:47 SA
Số:Số 22/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 22
Ngày BH:02/02/2018 3:29:05 CH
Số:SÔ 21/KHT
TênKế hoạch tuần 21
Ngày BH:27/01/2018 9:03:13 SA
Số:Số 20/KHT
Tênkế hoạch tuần 20
Ngày BH:20/01/2018 11:24:21 SA
Số:Số 19/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 19
Ngày BH:07/01/2018 12:31:14 CH
Số:số 18/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 18
Ngày BH:30/12/2017 9:31:00 SA
Số:số 17/KHT
TênKế hoạch tuần 17
Ngày BH:23/12/2017 8:42:32 SA
Số:Số 16/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 16
Ngày BH:16/12/2017 8:07:30 SA
Số:Số /KHT
TênKế hoạch tuần 15
Ngày BH:07/12/2017 6:15:08 SA
Số:Số 02/DCCM
TênĐiều chỉnh phân công chuyên môn
Ngày BH:05/12/2017 6:49:27 SA
Số:Số 04/KHCM
TênQuy định số câu trắc nghiệm trong đề kiểm tra HK1-2017-2018
Ngày BH:05/12/2017 6:48:11 SA
Số:Số 03/KHCM
TênKế hoạch ôn tập kiểm tra HK1-2017-2018
Ngày BH:05/12/2017 6:46:19 SA
Số:Số 02/KHCM
TênKế hoạch ra đề kiểm tra học kỳ 1- 2017-2018
Ngày BH:05/12/2017 6:42:34 SA
Số:Số 14/KHT
TênKế hoạch tuần 14
Ngày BH:02/12/2017 8:22:31 SA
Số:Số 04
TênKẾ HOẠCH THÁNG 12
Ngày BH:01/12/2017 4:15:40 SA
Số:Số 13/KHT
Tênkế hoạch tuần 13
Ngày BH:24/11/2017 5:13:48 CH
Số:SỐ 11/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN
Ngày BH:11/11/2017 6:23:00 CH
Số:SO 10/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 10
Ngày BH:04/11/2017 9:22:43 SA
Số:Số 03/KHT
Tênkế hoạch tháng 11
Ngày BH:01/11/2017 1:06:54 SA
Số:SỐ 09/KHT
TênKế hoạch tuần 9
Ngày BH:29/10/2017 5:40:02 CH