Cán bộ công nhân viên trường THPT Phú Hưng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hinh 1

Hinh 1
Thầy Hiệu trưởng

Thầy Hiệu trưởng
Hình 7

Hình 7
Hình 6

Hình 6
Hình 5

Hình 5
Hình 4

Hình 4
Hình 3

Hình 3
Hình 2

Hình 2
Hình 1

Hình 1
Hội nghị công  chức

Hội nghị công chức

Thông báo

 

Văn bản mới

Số:Số 12/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 12/2020
Ngày BH:21/11/2020 9:13:04 CH
Số:Số 11/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 11/2020
Ngày BH:14/11/2020 8:45:55 SA
Số:Số 10/KT -Tuan
TênKế hoạch tuần 10-2020
Ngày BH:07/11/2020 8:22:10 SA
Số:Số 02/KHCM
TênLịch kiểm tra giữa kỳ 1-2020-2021
Ngày BH:31/10/2020 7:13:48 SA
Số:Số 09/KHTuan
TênKế hoạch tuần 09/2020
Ngày BH:31/10/2020 6:33:55 SA
Số:Số 03/TKB -2020
TênTHỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9- NĂM HỌC 2020-2021
Ngày BH:23/10/2020 9:49:07 CH
Số:Số 02/TKB-2020
TênThời khóa biểu tuần 8- năm học 2020 - 2021
Ngày BH:23/10/2020 9:45:36 CH
Số:Số 08/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 8/2020
Ngày BH:23/10/2020 9:38:58 CH
Số:Số 02
TênLịch kiểm tra giữa học kỳ 1- 2020-2021
Ngày BH:17/10/2020 8:09:28 SA
Số:Số 01
TênKế hoạch ra đề kiểm tra giữa kỳ 1 - năm học 2020-2021
Ngày BH:17/10/2020 7:50:33 SA
Số:Số 07/KHTuan
TênKế hoạch tuần 7/2020
Ngày BH:17/10/2020 7:37:38 SA
Số:Số 164/THPT
TênTiêu chuẩn thi đua giáo viên
Ngày BH:16/10/2020 9:22:14 SA
Số:Số 161/KH-THPT
TênKế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021
Ngày BH:12/10/2020 9:09:57 SA
Số:Số 06/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 6-2020
Ngày BH:10/10/2020 10:17:35 CH
Số:Số 150/KH-THPT
TênKế hoạch tháng 10/2020
Ngày BH:08/10/2020 8:06:38 SA
Số:Số 05/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 05/2020
Ngày BH:03/10/2020 9:11:33 SA
Số:Số 04/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 04-2020
Ngày BH:26/09/2020 9:47:01 SA
Số:Số 03/KH-Tuần
TênKế hoạch tuần 03
Ngày BH:18/09/2020 9:02:37 CH
Số:Số: 26/2020TT-BGDĐT
TênThông tư 26/2020TT-BGDĐT
Ngày BH:13/09/2020 11:02:01 CH