Cán bộ công nhân viên trường THPT Phú Hưng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông báo

 

Văn bản mới

Số:Số 01-TS
TênDanh sach thi sinh trung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Ngày BH:11/07/2018 11:16:18 SA
Số:Số 01
TênTHÔNG TIN DU LỊCH HÈ
Ngày BH:04/07/2018 9:31:13 CH
Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH
Số:số 34/KHTuần
TênKế hoạch tuần 34
Ngày BH:06/05/2018 6:37:05 CH
Số:số 33/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 33
Ngày BH:28/04/2018 9:22:45 SA
Số:SỐ/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 32
Ngày BH:22/04/2018 9:09:28 SA
Số:Số 31.KHT
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:15/04/2018 10:12:58 SA
Số:Số 30/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 30
Ngày BH:08/04/2018 8:45:34 SA
Số:Số 29/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 29
Ngày BH:31/03/2018 2:55:52 CH
Số:Số 28/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 28
Ngày BH:25/03/2018 4:41:20 CH
Số:Số 04/KH-ĐTN
TênKế hoạch hoạt động 26/3/2018
Ngày BH:22/03/2018 10:12:59 SA
Số:Số 17/KHCM
TênKế hoạch ôn tập học kỳ 2-2017-2018
Ngày BH:22/03/2018 10:10:01 SA
Số:Số 18/KHCM
TênKế hoạch ra đề kiểm tra học kỳ 2-2017-2018
Ngày BH:22/03/2018 10:07:49 SA
Số:Số 27/KHT
TênKế hoạch tuần 27
Ngày BH:18/03/2018 6:02:09 CH
Số:Số 26/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 26
Ngày BH:10/03/2018 9:13:52 SA
Số:Số 25
TênKẾ HOẠCH TUẦN 25
Ngày BH:04/03/2018 2:57:42 CH