Cán bộ công nhân viên trường THPT Phú Hưng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông báo

 

Văn bản mới

Số:Số 08/KH- Tuan
TênKế hoạch tuần 08/2019
Ngày BH:19/10/2019 8:20:04 SA
Số:Số 07/KHTuan
TênKế hoạch tuần 07/2019
Ngày BH:12/10/2019 8:34:45 SA
Số:Số 01/2019
TênĐiều chính PCCM lần 1 tuần 6
Ngày BH:05/10/2019 10:03:47 CH
Số:Số 03/2019
TênThời khóa biểu học thêm thực hiện từ tuần 6/2019
Ngày BH:05/10/2019 10:02:35 CH
Số:Số 02/2019
TênThời khóa biểu chính khóa thực hiện từ Tuần 6-2019
Ngày BH:05/10/2019 10:00:13 CH
Số:Số 02/KHThang
TênKế hoạch tháng 10/2019
Ngày BH:29/09/2019 8:23:30 SA
Số:Số 05/KHTuan
TênKế hoạch tuần 05/2019
Ngày BH:29/09/2019 8:18:22 SA
Số:Số 02/BM
TênBiểu mẫu bồi dưỡng thường xuyên
Ngày BH:26/09/2019 3:18:26 CH
Số:Số 04/KHT
TênKế hoạch tuần 04
Ngày BH:22/09/2019 7:34:28 CH
Số:Số 03 /KHT
TênKế hoạch tuần
Ngày BH:18/09/2019 8:05:53 SA
Số:Số 03/TKB
TênThời khóa biểu ôn HSG
Ngày BH:08/09/2019 8:24:57 CH
Số:Số 02/TKB
TênThời khóa biểu tuần 2/2019
Ngày BH:08/09/2019 8:22:11 CH
Số:Số 01
TênĐơn và phiếu đăng ký đấu thầu
Ngày BH:04/09/2019 8:55:22 CH
Số:Số 13/THPT
TênQuy định kiểm duyệt giáo án 2019-2020
Ngày BH:02/09/2019 8:33:53 CH
Số:Số 12/THPT
TênPhiếu đánh giá xếp loại giờ dạy 2019-2020
Ngày BH:02/09/2019 8:32:57 CH
Số:Số 11/THPT
TênMẫu kế hoạch chủ nhiệm 2019-2020
Ngày BH:02/09/2019 8:31:02 CH
Số:Số 10/THPT
TênMẫu kế hoạch cá nhân 2019-2020
Ngày BH:02/09/2019 8:29:01 CH
Số:Số 09/THPT
TênMẫu dự kiến chỉ tiêu 2019-2020
Ngày BH:02/09/2019 8:24:30 CH
Số:Số 08/THPT
TênXếp loại giờ dạy 2019-2020
Ngày BH:02/09/2019 8:16:08 CH