Cán bộ công nhân viên trường THPT Phú Hưng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông báo

 

Văn bản mới

Số:Số 31/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 31/2020
Ngày BH:29/05/2020 3:23:52 CH
Số:Số 30/HK-Tuan
TênKế hoạch tuần 30/2020
Ngày BH:23/05/2020 9:07:28 SA
Số:Số 29/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 29-2020
Ngày BH:16/05/2020 8:34:34 SA
Số:Số 28/HK - Tuan
TênKế hoạch tuần 28-2020
Ngày BH:09/05/2020 3:08:49 CH
Số:Số 01
TênGóp ý - SGK
Ngày BH:09/05/2020 8:56:48 SA
Số:Số 01
TênGóp ý - SGK
Ngày BH:09/05/2020 8:56:48 SA
Số:Số 09/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 5/2020
Ngày BH:03/05/2020 7:07:44 CH
Số:Số 27/KH - Tuan
TênKế hoạch tuần 27
Ngày BH:03/05/2020 7:04:54 CH
Số:Số 26/KHTuan
TênKế hoạch tuần 26/2020
Ngày BH:26/04/2020 11:45:08 SA
Số:Số 23-TKB
TênThời khóa biểu tuần 26
Ngày BH:24/04/2020 8:19:00 SA
Số:Số 04/THPT
TênThời khóa biểu 12 tuần 25
Ngày BH:17/04/2020 9:11:39 SA
Số:Số 03
TênLỊCH PHÁT SÓNG TRÊN TRUYỀN HÌNH HỌC TRỰC TUYẾN
Ngày BH:13/04/2020 8:14:47 SA
Số:Số 604/KH-SGDDT
TênKế hoạch tổ chức dạy và học trên truyền hình
Ngày BH:07/04/2020 8:34:10 CH
Số:Số 22/KHTuan
TênKế hoạch tuần 22/2020
Ngày BH:07/03/2020 7:41:06 SA
Số:Số 37/KH-THPT
TênKế hoạch tháng 03/2020
Ngày BH:06/03/2020 11:22:40 CH
Số:Số 04/TKB
TênThời khóa biểu mới ( thực hiện từ ngày 02/03/2020)
Ngày BH:29/02/2020 7:58:14 SA
Số:Số 01
TênLịch dạy bù tuần 21,22
Ngày BH:14/02/2020 2:34:11 CH