10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Lọc dữ liệu theo - Kế hoạch

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
SÔ 23/KHT 14/02/2018 KẾ HOẠCH TUẦN 23 tuan-23doc.doc   tuan-23doc.doc (43,5 KB)
Số 22/KHT 02/02/2018 KẾ HOẠCH TUẦN 22 tuan-22.doc   tuan-22.doc (45,5 KB)
SÔ 21/KHT 27/01/2018 Kế hoạch tuần 21 tuan-21.doc   tuan-21.doc (44 KB)
Số 20/KHT 20/01/2018 kế hoạch tuần 20 tuan-20.doc   tuan-20.doc (45 KB)
Số 19/KHT 07/01/2018 KẾ HOẠCH TUẦN 19 tuan-----19.doc   tuan-----19.doc (31,5 KB)
số 18/KHT 30/12/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 18 tuan-18.doc   tuan-18.doc (45 KB)
số 17/KHT 23/12/2017 Kế hoạch tuần 17 tuan-17.doc   tuan-17.doc (43,5 KB)
Số 16/KHT 16/12/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 16 tuan-16.doc   tuan-16.doc (45 KB)
Số /KHT 07/12/2017 Kế hoạch tuần 15 tuan-15.doc   tuan-15.doc (44,5 KB)
Số 02/DCCM 05/12/2017 Điều chỉnh phân công chuyên môn PCLD-chinh-thuc-17-18.xls   PCLD-chinh-thuc-17-18.xls (69,5 KB)
Số 04/KHCM 05/12/2017 Quy định số câu trắc nghiệm trong đề kiểm tra HK1-2017-2018 Quy-dinh-so-cau-TN.doc   Quy-dinh-so-cau-TN.doc (24 KB)
Số 03/KHCM 05/12/2017 Kế hoạch ôn tập kiểm tra HK1-2017-2018 KH-on-tap-HK1(17-18).doc   KH-on-tap-HK1(17-18).doc (44 KB)
Số 14/KHT 02/12/2017 Kế hoạch tuần 14 tuan-14.doc   tuan-14.doc (44 KB)
Số 04 01/12/2017 KẾ HOẠCH THÁNG 12 Ke-hoach-thang-12.doc   Ke-hoach-thang-12.doc (33,5 KB)
Số 13/KHT 24/11/2017 kế hoạch tuần 13 tuan-13.doc   tuan-13.doc (43,5 KB)
SỐ 11/KHT 11/11/2017 KẾ HOẠCH TUẦN tuan-11.doc   tuan-11.doc (43 KB)
SO 10/KHT 04/11/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 10 tuan-10.doc   tuan-10.doc (42,5 KB)
Số 03/KHT 01/11/2017 kế hoạch tháng 11 Ke-hoach-thang-11.doc   Ke-hoach-thang-11.doc (35 KB)
SỐ 09/KHT 29/10/2017 Kế hoạch tuần 9 tuan-09.doc   tuan-09.doc (42,5 KB)
Số 08/KHT 21/10/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 08 tuan-08-(1).doc   tuan-08-(1).doc (43 KB)
Số 07 14/10/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 07 tuan-07.doc   tuan-07.doc (42,5 KB)
SO 06/KHT 07/10/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 6 tuan-06.doc   tuan-06.doc (41 KB)
SỐ 02/KHT 02/10/2017 KẾ HOẠCH THÁNG 10 KE-HOACH-THANG-10.doc   KE-HOACH-THANG-10.doc (36 KB)
Số 5/KHT 01/10/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 5 tuan-05.doc   tuan-05.doc (42,5 KB)
SO 04/KHT 24/09/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 4
Số 03/KHT 17/09/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 3 tuan-03.doc   tuan-03.doc (42,5 KB)
Số 01/BM-KHNH 09/09/2017 Biểu mẫu kế hoạch năm học 2017-2018 Bieu-mau---KH-17-18.rar   Bieu-mau---KH-17-18.rar (933,73 KB)
Số 02 08/09/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 2 tuan-02.doc   tuan-02.doc (42,5 KB)
Số 01/KHT 02/09/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 01 tuan-01.doc   tuan-01.doc (41 KB)
Số 01 16/04/2017 QUY TẮC QUAN HỆ ỨNG XỬ QUY-TAC-QUAN-HE-UNG-XU-CUA-NHA-GIAO,-CBQL,-NV-VA-HOC-SINH-TRONG-TRUONG-.doc   QUY-TAC-QUAN-HE-UNG-XU-CUA-NHA-GIAO,-CBQL,-NV-VA-HOC-SINH-TRONG-TRUONG-.doc (83,5 KB)
Số 02/KH 20/03/2017 Kế hoạch ôn tập kiểm tra HK2 KH-on-tap-HK2-(16-17).doc   KH-on-tap-HK2-(16-17).doc (45 KB)
Số 02/PCCM 10/02/2017 Phân công chuyên môn PCLD---Hk2-(16-17).xls   PCLD---Hk2-(16-17).xls (79 KB)
Số 06/TKB 10/02/2017 Thời khóa biểu TD-GDQP HK2-2016-2017 TKB-TD-GDQP-tuan-20.xls   TKB-TD-GDQP-tuan-20.xls (48,5 KB)
Số 02/KHKT 04/02/2017 Kế hoạch kiểm tra vào điểm KT-vao-diem-(16-17).xls   KT-vao-diem-(16-17).xls (49,5 KB)
Số 02/PCLD 11/01/2017 Phân công chuyên môn học kỳ 2-2016-2017 PCLD---Hk2-(16-17).xls   PCLD---Hk2-(16-17).xls (62 KB)
số 03-BC-SK 28/12/2016 Bảng thống kê hiệu quả bộ môn ( GVBM) Bang-thong-ke-HQBM-(GVBM-).xls   Bang-thong-ke-HQBM-(GVBM-).xls (67 KB)
Số 02/BC-SK 28/12/2016 Biểu mẫu báo cáo sơ kết HK1-2016-2017 ( tổ trưởng) Bieu-mau-BC-so-ket-cua-to-CM.rar   Bieu-mau-BC-so-ket-cua-to-CM.rar (27,09 KB)
số 01 10/12/2016 Kế hoạch ra đề kiểm tra HK1+ mẫu đề kiểm tra Ke-hoach-ra-de-kiem-tra-HK1.doc   Ke-hoach-ra-de-kiem-tra-HK1.doc (70,5 KB)
Số 03/DSHS 16/10/2016 Danh sách HS lớp 12 Danh-sach-lop-12.xls   Danh-sach-lop-12.xls (206,5 KB)
Số 02/DS 16/10/2016 Danh sách HS lớp 11 Danh-sach-lop-11.xls   Danh-sach-lop-11.xls (205,5 KB)
Số 01/KH-NH 11/10/2016 Kế hoạch năm học 2016-2017 Ke-hoach-nam-hoc--2016-2017.doc   Ke-hoach-nam-hoc--2016-2017.doc (827 KB)
Số 07/BM 24/09/2016 Mẫu bản thu hoạch BDTX, Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3 Mau-thu-hoach.doc   Mau-thu-hoach.doc (32 KB)
Số 08/BM 24/09/2016 Mẫu biên bản nhận xét, đánh giá kết quả BDTX Mau-BB-danh-gia.doc   Mau-BB-danh-gia.doc (38 KB)
Số 06/BM 24/09/2016 Kế hoạch BDTX Cá nhân Ke-hoach-BDTX-ca-nhan.doc   Ke-hoach-BDTX-ca-nhan.doc (59,5 KB)
Số 05/BM 24/09/2016 Báo cáo đánh giá BDTX 2016-2017 Bao-cao-danh-gia-BDTX-2016-2017.doc   Bao-cao-danh-gia-BDTX-2016-2017.doc (76,5 KB)
Số 04/BM 21/09/2016 Mẫu dự kiến chỉ tiêu Mau-du-kien-chi-tieu.xls   Mau-du-kien-chi-tieu.xls (56 KB)
Số 03/BM 21/09/2016 Phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy Phieu-danh-gia-xep-loai-gio-day.doc   Phieu-danh-gia-xep-loai-gio-day.doc (52,5 KB)
Số 01-MKH-CN 21/09/2016 Mẫu kế hoạch cá nhân Mau-KH-ca-nhan-16-17.doc   Mau-KH-ca-nhan-16-17.doc (409,5 KB)
Số 01/KHNH 07/10/2015 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học KE-HOACH-THUC-HIEN-NHIEM-VU-NAM-HOC-(-Ban-chinh)-2015-2016.doc   KE-HOACH-THUC-HIEN-NHIEM-VU-NAM-HOC-(-Ban-chinh)-2015-2016.doc (529 KB)

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:SÔ 23/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 23
Ngày BH:14/02/2018 11:06:47 SA
Số:Số 22/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 22
Ngày BH:02/02/2018 3:29:05 CH
Số:SÔ 21/KHT
TênKế hoạch tuần 21
Ngày BH:27/01/2018 9:03:13 SA
Số:Số 20/KHT
Tênkế hoạch tuần 20
Ngày BH:20/01/2018 11:24:21 SA
Số:Số 19/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 19
Ngày BH:07/01/2018 12:31:14 CH
Số:số 18/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 18
Ngày BH:30/12/2017 9:31:00 SA
Số:số 17/KHT
TênKế hoạch tuần 17
Ngày BH:23/12/2017 8:42:32 SA