10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Lọc dữ liệu theo - Công văn

Hiển thị kết quả trong 1-50 (of 131)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 33/KH Tuan 29/04/2021 Kế hoạch tuần 33/2021
Số 15/QĐ-THPT 01/02/2021 Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 QĐ---BCĐ-Covid-19-nam-2021-(1).doc   QĐ---BCĐ-Covid-19-nam-2021-(1).doc (36,5 KB)
Số 05/KH-Thang 31/12/2020 Kế hoạch tháng 01/2021 KH--Thang-01.doc   KH--Thang-01.doc (45,5 KB)
Số 18/KH-Tuan 31/12/2020 Kế hoạch tuần 18-2020 Tuan-18.doc   Tuan-18.doc (59 KB)
Số 11/KH Tuan 14/11/2020 Kế hoạch tuần 11/2020 KH---Tuan-11.docx (26,77 KB)
Số 02/KHCM 31/10/2020 Lịch kiểm tra giữa kỳ 1-2020-2021 LICH-KIEM-TRA-GIUA-KI-I-20-21-(1).pdf   LICH-KIEM-TRA-GIUA-KI-I-20-21-(1).pdf (362,02 KB)
Số 02 17/10/2020 Lịch kiểm tra giữa học kỳ 1- 2020-2021 LICH-KIEM-TRA-GIUA-KI-I-20-21-(1).pdf   LICH-KIEM-TRA-GIUA-KI-I-20-21-(1).pdf (362,02 KB)
Số 01 17/10/2020 Kế hoạch ra đề kiểm tra giữa kỳ 1 - năm học 2020-2021 KE-HOACH-RA-ĐE-KT-GIUA-HOC-KI-1-20-21.pdf   KE-HOACH-RA-ĐE-KT-GIUA-HOC-KI-1-20-21.pdf (396,43 KB)
Số 164/THPT 16/10/2020 Tiêu chuẩn thi đua giáo viên 4-Tieu-chuan-TĐ---GV-20-21.doc   4-Tieu-chuan-TĐ---GV-20-21.doc (227,5 KB)
Số 161/KH-THPT 12/10/2020 Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021 KHGD-nha-truong.doc   KHGD-nha-truong.doc (311,5 KB)
Số 06/KH-Tuan 10/10/2020 Kế hoạch tuần 6-2020 Tuan-06.doc   Tuan-06.doc (46,5 KB)
Số 150/KH-THPT 08/10/2020 Kế hoạch tháng 10/2020 Ke-hoach-thang-10.doc   Ke-hoach-thang-10.doc (34,5 KB)
Số 04/KH-Tuan 26/09/2020 Kế hoạch tuần 04-2020 KH---Tuan-04.doc   KH---Tuan-04.doc (37 KB)
Số 03/KH-Tuần 18/09/2020 Kế hoạch tuần 03 Tuan---03.docx (23,88 KB)
Số: 26/2020TT-BGDĐT 13/09/2020 Thông tư 26/2020TT-BGDĐT TT-26---sua-doi-TT58.pdf   TT-26---sua-doi-TT58.pdf (1,71 MB)
Số 02/KH-Tuan 12/09/2020 Kế hoạch tuần 02/2020 Tuan-02.doc   Tuan-02.doc (40,5 KB)
Số 113/KH-THPT 01/09/2020 Kế hoạch tuần 01-2020 Tuan-01.doc   Tuan-01.doc (39,5 KB)
Số 112/KH-THPT 01/09/2020 Kế hoạch tháng 9-2020 Ke-hoach-thang-09.doc   Ke-hoach-thang-09.doc (34,5 KB)
Số 01- boi duong chinh tri he 10/08/2020 Thông báo về tài liệu bồi dưỡng chính trị hè 2020 Thong-bao-tai-lieu-boi-duong-chinh-tri-he-2020.rar   Thong-bao-tai-lieu-boi-duong-chinh-tri-he-2020.rar (10,67 MB)
Số 03 TN THPT 01/08/2020 Tài liệu tập huấn thi TN THPT 2020 Tai_lieu_pho_bien_tai_phong_thi.doc   Tai_lieu_pho_bien_tai_phong_thi.doc (300,5 KB)
Số 02 23/07/2020 DANH SÁCH BỒI DƯỠNG QP-AN Danh-sach-CBGVNV-tham-gia-boi-duong-kien-thuc-QPAN.pdf   Danh-sach-CBGVNV-tham-gia-boi-duong-kien-thuc-QPAN.pdf (275,72 KB)
Số 02 23/07/2020 DANH SÁCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ 2020 Dan-sach-GV-bo-mon-tap-huan-CM-2020.pdf   Dan-sach-GV-bo-mon-tap-huan-CM-2020.pdf (473,42 KB)
Số 36 04/07/2020 Kế hoạch tuần 36-2020 KH---Tuan-36-(1).doc   KH---Tuan-36-(1).doc (61,5 KB)
Số 02 27/06/2020 Các biểu mẫu đánh giá cuối năm học 2019-2020 Đanh-gia-vien-chuc-nam-2020.rar   Đanh-gia-vien-chuc-nam-2020.rar (888,53 KB)
Số 35/KH-Tuan 27/06/2020 Kế hoạch tuần 35
Số 32/KH - THPT 06/06/2020 Kế hoạch tuần 32 KH---Tuan-32.doc   KH---Tuan-32.doc (55,5 KB)
Số 01 09/05/2020 Góp ý - SGK Gop-y-sach-giao-khoa.rar   Gop-y-sach-giao-khoa.rar (1,7 MB)
Số 01 09/05/2020 Góp ý - SGK
Số 23-TKB 24/04/2020 Thời khóa biểu tuần 26 TKB-TUAN-26.pdf   TKB-TUAN-26.pdf (623,15 KB)
Số 04/THPT 17/04/2020 Thời khóa biểu 12 tuần 25 TKB-12-TUAN-25-CHIA-LOP.pdf   TKB-12-TUAN-25-CHIA-LOP.pdf (467,55 KB)
Số 03 13/04/2020 LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN TRUYỀN HÌNH HỌC TRỰC TUYẾN LICH-PHAT-SONG-HOC-TRUC-TRUYENS-tu-ngay-13-18.pdf   LICH-PHAT-SONG-HOC-TRUC-TRUYENS-tu-ngay-13-18.pdf (147,86 KB)
Số 604/KH-SGDDT 07/04/2020 Kế hoạch tổ chức dạy và học trên truyền hình ke_hoach_day_hoc_tren_truyen_hinh_pdf_signed_pdf-signed.pdf   ke_hoach_day_hoc_tren_truyen_hinh_pdf_signed_pdf-signed.pdf (382,28 KB)
Số 02 04/04/2020 Hướng dẫn học sinh sử dụng phần mềm soạn giảng học trực tuyến HDSD_tung-buoc-cho-hoc-sinh.docx (1,27 MB)
Số 02 04/04/2020 Hướng dẫn giáo viên sử dụng phần mềm soạn giảng học trực tuyến HD-tung-buoc-Elearning--giao-vien-.docx (7,31 MB)
Số 21/KHT 29/02/2020 Kế hoạch dạy học trở lại sau khi tạm nghỉ phòng chống dịch Covid-19 KH---tiep-tuc-DH-tu-02-3-2020.doc   KH---tiep-tuc-DH-tu-02-3-2020.doc (49 KB)
Số 04/TKB 29/02/2020 Thời khóa biểu mới ( thực hiện từ ngày 02/03/2020) TKB-TUAN-21-(Tu-ngay-02-thang-03).pdf   TKB-TUAN-21-(Tu-ngay-02-thang-03).pdf (623,86 KB)
Số 03/TKB 14/02/2020 Thời khóa biểu tuần 23/2020 TKB-TUAN-23.pdf   TKB-TUAN-23.pdf (624,44 KB)
Số 02 03/02/2020 Công văn triển khai phòng, chống dịch bệnh virut Corona Cong-van-trien-khai-phong,-chong-dich-benh-virut-Corona.rar   Cong-van-trien-khai-phong,-chong-dich-benh-virut-Corona.rar (2,24 MB)
Số 43 03/02/2020 Công văn triển khai phòng, chống dịch bệnh virut Corona Cong-van-trien-khai-phong,-chong-dich-benh-virut-Corona.rar   Cong-van-trien-khai-phong,-chong-dich-benh-virut-Corona.rar (2,24 MB)
Số 21/KH-Tuan 01/02/2020 Kế hoạch tuần 21/2019 KH---tuan-21.doc   KH---tuan-21.doc (44 KB)
Số 16/CV-THPT 01/02/2020 Thực hiên nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường năm 2021 CV-phong-chong-Covid-19-nam-2021.doc   CV-phong-chong-Covid-19-nam-2021.doc (57 KB)
Số 01/mau BC 2020 02/01/2020 Biểu mẫu báo cáo sơ kết HK 1- 2019-2020 Mau-BC-so-ket-HK1-2019-2020.rar   Mau-BC-so-ket-HK1-2019-2020.rar (68,88 KB)
Số 01/KT -HK1 16/12/2019 Phân công coi kiểm tra PHAN-CONG-COI-KIEM-TRA-KI-I-(19-20).pdf   PHAN-CONG-COI-KIEM-TRA-KI-I-(19-20).pdf (291,46 KB)
Số 04-TKB 16/12/2019 Thời khóa biểu tuần 18/2019 TKB-TUAN-18(19-20).pdf   TKB-TUAN-18(19-20).pdf (670,36 KB)
Số 03-TKB 16/12/2019 Thời khóa biểu tuần 17 TKB-TUAN-17(19-20).pdf   TKB-TUAN-17(19-20).pdf (675,57 KB)
Số 01/ĐG Đảng 14/12/2019 HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM 2019 HO-SO-DANG.rar   HO-SO-DANG.rar (60,63 KB)
Số 16/KH - Tuan 13/12/2019 Kế hoạch tuần 15/2019 Tuan-16-(2).doc   Tuan-16-(2).doc (53,5 KB)
Số 1583/SGDĐT-TCCB 01/11/2019 Ký hợp đồng làm việc 1583-signed.pdf   1583-signed.pdf (4,08 MB)
Số 1240/SGDDT-TCCB 30/10/2019 Công văn số 2140/SGDĐT-TCCB về về xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019 xet_de_nghi_nang_bac_luong_truoc_thoi_han_2019_pdf_signed_pdf-signed.pdf   xet_de_nghi_nang_bac_luong_truoc_thoi_han_2019_pdf_signed_pdf-signed.pdf (390,71 KB)
Số 09/KHTuan 25/10/2019 Kế hoạch tuần 09/2019 Tuan-09.doc   Tuan-09.doc (51,5 KB)

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 33/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 33/2021
Ngày BH:29/04/2021 4:51:16 CH
Số:Số 31/KH_tuan
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:17/04/2021 9:28:57 SA
Số:Số 27/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 27/2021
Ngày BH:20/03/2021 2:23:18 CH
Số:Số 26/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 26/2021
Ngày BH:13/03/2021 9:27:01 SA
Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH