10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Lọc dữ liệu theo - Giáo dục

Hiển thị kết quả trong 1-50 (of 98)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
SÔ 23/KHT 14/02/2018 KẾ HOẠCH TUẦN 23 tuan-23doc.doc   tuan-23doc.doc (43,5 KB)
Số 22/KHT 02/02/2018 KẾ HOẠCH TUẦN 22 tuan-22.doc   tuan-22.doc (45,5 KB)
SÔ 21/KHT 27/01/2018 Kế hoạch tuần 21 tuan-21.doc   tuan-21.doc (44 KB)
Số 20/KHT 20/01/2018 kế hoạch tuần 20 tuan-20.doc   tuan-20.doc (45 KB)
Số 19/KHT 07/01/2018 KẾ HOẠCH TUẦN 19 tuan-----19.doc   tuan-----19.doc (31,5 KB)
số 18/KHT 30/12/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 18 tuan-18.doc   tuan-18.doc (45 KB)
số 17/KHT 23/12/2017 Kế hoạch tuần 17 tuan-17.doc   tuan-17.doc (43,5 KB)
Số 16/KHT 16/12/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 16 tuan-16.doc   tuan-16.doc (45 KB)
Số /KHT 07/12/2017 Kế hoạch tuần 15 tuan-15.doc   tuan-15.doc (44,5 KB)
Số 02/DCCM 05/12/2017 Điều chỉnh phân công chuyên môn PCLD-chinh-thuc-17-18.xls   PCLD-chinh-thuc-17-18.xls (69,5 KB)
Số 04/KHCM 05/12/2017 Quy định số câu trắc nghiệm trong đề kiểm tra HK1-2017-2018 Quy-dinh-so-cau-TN.doc   Quy-dinh-so-cau-TN.doc (24 KB)
Số 03/KHCM 05/12/2017 Kế hoạch ôn tập kiểm tra HK1-2017-2018 KH-on-tap-HK1(17-18).doc   KH-on-tap-HK1(17-18).doc (44 KB)
Số 02/KHCM 05/12/2017 Kế hoạch ra đề kiểm tra học kỳ 1- 2017-2018 Ke-hoach-ra-de-kiem-tra-HK1.doc   Ke-hoach-ra-de-kiem-tra-HK1.doc (75 KB)
Số 14/KHT 02/12/2017 Kế hoạch tuần 14 tuan-14.doc   tuan-14.doc (44 KB)
Số 04 01/12/2017 KẾ HOẠCH THÁNG 12 Ke-hoach-thang-12.doc   Ke-hoach-thang-12.doc (33,5 KB)
Số 13/KHT 24/11/2017 kế hoạch tuần 13 tuan-13.doc   tuan-13.doc (43,5 KB)
SỐ 11/KHT 11/11/2017 KẾ HOẠCH TUẦN tuan-11.doc   tuan-11.doc (43 KB)
SO 10/KHT 04/11/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 10 tuan-10.doc   tuan-10.doc (42,5 KB)
Số 03/KHT 01/11/2017 kế hoạch tháng 11 Ke-hoach-thang-11.doc   Ke-hoach-thang-11.doc (35 KB)
SỐ 09/KHT 29/10/2017 Kế hoạch tuần 9 tuan-09.doc   tuan-09.doc (42,5 KB)
Số 01 21/10/2017 Tiêu chí đánh giá thi KHKT Tieu-chi-danh-gia-(1).doc   Tieu-chi-danh-gia-(1).doc (31,5 KB)
Số 08/KHT 21/10/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 08 tuan-08-(1).doc   tuan-08-(1).doc (43 KB)
Số 07 14/10/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 07 tuan-07.doc   tuan-07.doc (42,5 KB)
Sô 01/MKH 07/10/2017 Mâu Kế hoạch chủ nhiệm Mau-KH-chu-nhiem---(-So-GD).doc   Mau-KH-chu-nhiem---(-So-GD).doc (55,5 KB)
SO 06/KHT 07/10/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 6 tuan-06.doc   tuan-06.doc (41 KB)
SỐ 02/KHT 02/10/2017 KẾ HOẠCH THÁNG 10 KE-HOACH-THANG-10.doc   KE-HOACH-THANG-10.doc (36 KB)
Số 5/KHT 01/10/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 5 tuan-05.doc   tuan-05.doc (42,5 KB)
Số 03/DSHS 27/09/2017 Danh sách lớp 10-2017-2018 Danh-sach-sinhlop-10--(2017-2018-).xls   Danh-sach-sinhlop-10--(2017-2018-).xls (731 KB)
Số 01-SHHS 26/09/2017 Danh sách học sinh lớp 12-2017-2018 Danh-sach-sinh-lop-12.xls   Danh-sach-sinh-lop-12.xls (208 KB)
Số 02/DSHS 26/09/2017 Danh sách HS lớp 11-2017-2018 Danh-sach-sinh-vao-lop-11---2017-2018.xls   Danh-sach-sinh-vao-lop-11---2017-2018.xls (2,02 MB)
Số 01/KHT-2017 24/09/2017 Kế hoạch tháng 9/2017 KE-HOACH-THANG-9.doc   KE-HOACH-THANG-9.doc (35,5 KB)
SO 04/KHT 24/09/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 4
Số 01 18/09/2017 Số liệu xây dựng chỉ tiêu Mau-thong-ke-si-so-2017-2018.xls   Mau-thong-ke-si-so-2017-2018.xls (36 KB)
Số 03/KHT 17/09/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 3 tuan-03.doc   tuan-03.doc (42,5 KB)
Số 01/BM-KHNH 09/09/2017 Biểu mẫu kế hoạch năm học 2017-2018 Bieu-mau---KH-17-18.rar   Bieu-mau---KH-17-18.rar (933,73 KB)
Số 02 08/09/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 2 tuan-02.doc   tuan-02.doc (42,5 KB)
Số 02 05/09/2017 Quy định thời gian tiết dạy QUY-DINH-THOI-GIAN-TIET-HOC.doc   QUY-DINH-THOI-GIAN-TIET-HOC.doc (31 KB)
Số 01/QĐinh 05/09/2017 Quy định xếp loại giờ dạy QUY-DINH-XEP-LOAI-GIO-DAY.doc   QUY-DINH-XEP-LOAI-GIO-DAY.doc (28 KB)
Số 01/KHT 02/09/2017 KẾ HOẠCH TUẦN 01 tuan-01.doc   tuan-01.doc (41 KB)
Số 02/TKB-2017 30/08/2017 Thời khóa biểu môn thể dục HK1-2017-2018 TKB-TD-GDQP-tuan-1.xls   TKB-TD-GDQP-tuan-1.xls (47,5 KB)
Số 01/TKB-2017 30/08/2017 Thời khóa biểu chính khóa học kỳ 1- 2017-2018 TKB-chinh-khoa-Tuan-1-(1).xls   TKB-chinh-khoa-Tuan-1-(1).xls (70 KB)
Số 01/VB -KHKT 27/08/2017 Văn bản, biểu mẫu thi khoa học kỹ thuật Van-ban-thi-KHKT.rar   Van-ban-thi-KHKT.rar (3,37 MB)
1355 30/07/2017 Tài liệu học chính trị hè 2017 1355_Cac-NQ-hoc-CT-he-(2).rar   1355_Cac-NQ-hoc-CT-he-(2).rar (115,08 KB)
Số 01/MBC 04/06/2017 Mẫu báo cáo thành tích Mau-bao-cao-thanh-tich-ca-nhan-2016-2017-lenguyen.doc   Mau-bao-cao-thanh-tich-ca-nhan-2016-2017-lenguyen.doc (41 KB)
Số 01/DGVC 28/05/2017 Đánh giá viên chức danh-gia-vien-chuc-2017.doc   danh-gia-vien-chuc-2017.doc (36 KB)
Số 02/BM-BC 12/05/2017 Biểu mẫu báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 Mau-BC-tong-ket-nam-hoc-2016-2017.rar   Mau-BC-tong-ket-nam-hoc-2016-2017.rar (43,03 KB)
Số 01 16/04/2017 QUY TẮC QUAN HỆ ỨNG XỬ QUY-TAC-QUAN-HE-UNG-XU-CUA-NHA-GIAO,-CBQL,-NV-VA-HOC-SINH-TRONG-TRUONG-.doc   QUY-TAC-QUAN-HE-UNG-XU-CUA-NHA-GIAO,-CBQL,-NV-VA-HOC-SINH-TRONG-TRUONG-.doc (83,5 KB)
Số 03/KH-CM 20/03/2017 Kê hoạch ra đề kiểm tra HK2 Ke-hoach-ra-de-kiem-tra-HK2.doc   Ke-hoach-ra-de-kiem-tra-HK2.doc (76 KB)
Số 02/KH 20/03/2017 Kế hoạch ôn tập kiểm tra HK2 KH-on-tap-HK2-(16-17).doc   KH-on-tap-HK2-(16-17).doc (45 KB)
Số 16/KH-CCĐ 03/03/2017 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng chống KH-16-GĐ.pdf   KH-16-GĐ.pdf (223,91 KB)

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:SÔ 23/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 23
Ngày BH:14/02/2018 11:06:47 SA
Số:Số 22/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 22
Ngày BH:02/02/2018 3:29:05 CH
Số:SÔ 21/KHT
TênKế hoạch tuần 21
Ngày BH:27/01/2018 9:03:13 SA
Số:Số 20/KHT
Tênkế hoạch tuần 20
Ngày BH:20/01/2018 11:24:21 SA
Số:Số 19/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 19
Ngày BH:07/01/2018 12:31:14 CH
Số:số 18/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 18
Ngày BH:30/12/2017 9:31:00 SA
Số:số 17/KHT
TênKế hoạch tuần 17
Ngày BH:23/12/2017 8:42:32 SA