10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Lọc dữ liệu theo - Trường THPT Phú Hưng

Hiển thị kết quả trong 1-50 (of 198)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 33/KH Tuan 29/04/2021 Kế hoạch tuần 33/2021
Số 31/KH_tuan 17/04/2021 Kế hoạch tuần 31
Số 27/KH_Tuan 20/03/2021 Kế hoạch tuần 27/2021 KH---Tuan-27.doc   KH---Tuan-27.doc (54,5 KB)
Số 26/KH_Tuan 13/03/2021 Kế hoạch tuần 26/2021 Tuan-26-(1).doc   Tuan-26-(1).doc (50,5 KB)
Số 25/KH_ tuan 06/03/2021 Kế hoạch tuần 25/2021 KH---tuan-25.doc   KH---tuan-25.doc (50 KB)
Số 24/KH-Tuan 27/02/2021 Kế hoạch tuần 24/2021 Tuan-24.doc   Tuan-24.doc (48,5 KB)
Số 23/KH-Tuan 21/02/2021 Kế hoạch tuần 23/2021 Tuan-23.doc   Tuan-23.doc (48 KB)
Số 15/QĐ-THPT 01/02/2021 Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 QĐ---BCĐ-Covid-19-nam-2021-(1).doc   QĐ---BCĐ-Covid-19-nam-2021-(1).doc (36,5 KB)
Số 05/KH-Thang 29/01/2021 Kế hoạch tháng 02-2021 Ke-hoach-thang-02.doc   Ke-hoach-thang-02.doc (44 KB)
Số 22/KHTuan 29/01/2021 Kế hoạch tuần 22/2021 Tuan-22.docx (25,81 KB)
Số 02/KH-DTHT 16/01/2021 Kế hoạch dạy thêm học thêm HK2-2020-2021 KH-DAY-THEM-KI-2-20-21.doc   KH-DAY-THEM-KI-2-20-21.doc (50 KB)
Số 20/2021 16/01/2021 Kế hoạch tuaafm 20/2021 Tuan-20.docx (24,42 KB)
Số 19/KH-Tuan 09/01/2021 Kế hoạch tuần 19-2021 Tuan-19.docx (34,15 KB)
Số 01/BC-HK 07/01/2021 Biểu mẫu báo cáo sơ kết học kỳ 1-2020-2021 Mau-BC-so-ket-HK1-2020-2021.rar   Mau-BC-so-ket-HK1-2020-2021.rar (67,06 KB)
Số 18/KH-Tuan 31/12/2020 Kế hoạch tuần 18-2020 Tuan-18.doc   Tuan-18.doc (59 KB)
Số 15/KH-Tuần 12/12/2020 Kế hoạch tuần 15/2020 Tuan-15.doc   Tuan-15.doc (54,5 KB)
Số 02/KH 09/12/2020 KẾ HOẠCH RA ĐỀ CUỐI HỌC KỲ 1-2020-2021 KE-HOACH--RA-ĐE-CUOI-KI-1-20-21.pdf   KE-HOACH--RA-ĐE-CUOI-KI-1-20-21.pdf (395,25 KB)
Số 02/LKT 09/12/2020 Lịch kiểm tra học kỳ 1 - năm học 2020-2021 LICH-KIEM-TRA-CUOI-KI-1-20-21.pdf   LICH-KIEM-TRA-CUOI-KI-1-20-21.pdf (455,42 KB)
Số 05/KH-Thang 07/12/2020 Kế hoạch tháng 12/2020 KH--Thang-12.doc   KH--Thang-12.doc (43 KB)
Số 14/KH-Tuan 07/12/2020 Kế hoạch tuần 14/2020 Tuan-14.doc   Tuan-14.doc (54 KB)
Số 13/KH-Tuan 28/11/2020 Kế hoạch tuần 13/2020 KH---Tuan-13.docx (44,98 KB)
Số 12/KH-Tuan 21/11/2020 Kế hoạch tuần 12/2020 Tuan-12.doc   Tuan-12.doc (47 KB)
Số 11/KH Tuan 14/11/2020 Kế hoạch tuần 11/2020 KH---Tuan-11.docx (26,77 KB)
Số 10/KT -Tuan 07/11/2020 Kế hoạch tuần 10-2020 KH--Tuan-10.docx (26,01 KB)
Số 02/KHCM 31/10/2020 Lịch kiểm tra giữa kỳ 1-2020-2021 LICH-KIEM-TRA-GIUA-KI-I-20-21-(1).pdf   LICH-KIEM-TRA-GIUA-KI-I-20-21-(1).pdf (362,02 KB)
Số 09/KHTuan 31/10/2020 Kế hoạch tuần 09/2020
Số 03/TKB -2020 23/10/2020 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9- NĂM HỌC 2020-2021 TKB-TUAN-9-NAM-HOC-2020-2021.pdf   TKB-TUAN-9-NAM-HOC-2020-2021.pdf (604,47 KB)
Số 02/TKB-2020 23/10/2020 Thời khóa biểu tuần 8- năm học 2020 - 2021 TKB-TUAN-8-20-21.pdf   TKB-TUAN-8-20-21.pdf (602,88 KB)
Số 08/KH-Tuan 23/10/2020 Kế hoạch tuần 8/2020 KH---Tuan-08-(1).docx (24,7 KB)
Số 02 17/10/2020 Lịch kiểm tra giữa học kỳ 1- 2020-2021 LICH-KIEM-TRA-GIUA-KI-I-20-21-(1).pdf   LICH-KIEM-TRA-GIUA-KI-I-20-21-(1).pdf (362,02 KB)
Số 07/KHTuan 17/10/2020 Kế hoạch tuần 7/2020 Tuan-07.doc   Tuan-07.doc (43 KB)
Số 164/THPT 16/10/2020 Tiêu chuẩn thi đua giáo viên 4-Tieu-chuan-TĐ---GV-20-21.doc   4-Tieu-chuan-TĐ---GV-20-21.doc (227,5 KB)
Số 161/KH-THPT 12/10/2020 Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021 KHGD-nha-truong.doc   KHGD-nha-truong.doc (311,5 KB)
Số 06/KH-Tuan 10/10/2020 Kế hoạch tuần 6-2020 Tuan-06.doc   Tuan-06.doc (46,5 KB)
Số 150/KH-THPT 08/10/2020 Kế hoạch tháng 10/2020 Ke-hoach-thang-10.doc   Ke-hoach-thang-10.doc (34,5 KB)
Số 05/KH-Tuan 03/10/2020 Kế hoạch tuần 05/2020 Tuan-05.doc   Tuan-05.doc (42 KB)
Số 04/KH-Tuan 26/09/2020 Kế hoạch tuần 04-2020 KH---Tuan-04.doc   KH---Tuan-04.doc (37 KB)
Số 03/KH-Tuần 18/09/2020 Kế hoạch tuần 03 Tuan---03.docx (23,88 KB)
Số 02/KH-Tuan 12/09/2020 Kế hoạch tuần 02/2020 Tuan-02.doc   Tuan-02.doc (40,5 KB)
Số 02 25/07/2020 DANH SÁCH COI THI THPT 2020 - CÁC ĐIỂM THI DS-coi-thi---THPT-Phu-Hung-theo-tung-điem-thi-(1).pdf   DS-coi-thi---THPT-Phu-Hung-theo-tung-điem-thi-(1).pdf (527,46 KB)
Số 02 23/07/2020 DANH SÁCH BỒI DƯỠNG QP-AN Danh-sach-CBGVNV-tham-gia-boi-duong-kien-thuc-QPAN.pdf   Danh-sach-CBGVNV-tham-gia-boi-duong-kien-thuc-QPAN.pdf (275,72 KB)
Số 02 23/07/2020 DANH SÁCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ 2020 Dan-sach-GV-bo-mon-tap-huan-CM-2020.pdf   Dan-sach-GV-bo-mon-tap-huan-CM-2020.pdf (473,42 KB)
Số 37/KH-THPT 04/07/2020 Kế hoạch hè 2020 KH-he-2020.doc   KH-he-2020.doc (43,5 KB)
Số 36 04/07/2020 Kế hoạch tuần 36-2020 KH---Tuan-36-(1).doc   KH---Tuan-36-(1).doc (61,5 KB)
Số 02 27/06/2020 Các biểu mẫu đánh giá cuối năm học 2019-2020 Đanh-gia-vien-chuc-nam-2020.rar   Đanh-gia-vien-chuc-nam-2020.rar (888,53 KB)
Số 35/KH-Tuan 27/06/2020 Kế hoạch tuần 35
Số 34 20/06/2020 Kế hoạch tuần 34 KH---Tuan-34.doc   KH---Tuan-34.doc (58 KB)
Số 33KH tuan 12/06/2020 Kế hoạch tuần 33/2020
Số 32/KH - THPT 06/06/2020 Kế hoạch tuần 32 KH---Tuan-32.doc   KH---Tuan-32.doc (55,5 KB)
Số 06/KH-Thang 02/06/2020 Kế hoạch tháng 6 Ke-hoach-thang-6.doc   Ke-hoach-thang-6.doc (47 KB)

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 33/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 33/2021
Ngày BH:29/04/2021 4:51:16 CH
Số:Số 31/KH_tuan
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:17/04/2021 9:28:57 SA
Số:Số 27/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 27/2021
Ngày BH:20/03/2021 2:23:18 CH
Số:Số 26/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 26/2021
Ngày BH:13/03/2021 9:27:01 SA
Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH