10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 01/BC-HK 07/01/2021 Biểu mẫu báo cáo sơ kết học kỳ 1-2020-2021 Mau-BC-so-ket-HK1-2020-2021.rar   Mau-BC-so-ket-HK1-2020-2021.rar (67,06 KB)
Số 02 27/06/2020 Các biểu mẫu đánh giá cuối năm học 2019-2020 Đanh-gia-vien-chuc-nam-2020.rar   Đanh-gia-vien-chuc-nam-2020.rar (888,53 KB)
Số 01/mau BC 2020 02/01/2020 Biểu mẫu báo cáo sơ kết HK 1- 2019-2020 Mau-BC-so-ket-HK1-2019-2020.rar   Mau-BC-so-ket-HK1-2019-2020.rar (68,88 KB)
Số 01/ĐG Đảng 14/12/2019 HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM 2019 HO-SO-DANG.rar   HO-SO-DANG.rar (60,63 KB)
Số 02/MBC 30/05/2019 Mẫu báo cáo thành tích cá nhân, tập thể 2018-2019 Mau-BC-thanh-tich-ca-nhan---Tap-the.doc   Mau-BC-thanh-tich-ca-nhan---Tap-the.doc (60 KB)
Số 01/ĐGVC 13/05/2019 MAU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm 2019 Mau-phieu-danh-gia.doc   Mau-phieu-danh-gia.doc (39 KB)
Số 01/MBC 04/06/2017 Mẫu báo cáo thành tích Mau-bao-cao-thanh-tich-ca-nhan-2016-2017-lenguyen.doc   Mau-bao-cao-thanh-tich-ca-nhan-2016-2017-lenguyen.doc (41 KB)

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 33/KH Tuan
TênKế hoạch tuần 33/2021
Ngày BH:29/04/2021 4:51:16 CH
Số:Số 31/KH_tuan
TênKế hoạch tuần 31
Ngày BH:17/04/2021 9:28:57 SA
Số:Số 27/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 27/2021
Ngày BH:20/03/2021 2:23:18 CH
Số:Số 26/KH_Tuan
TênKế hoạch tuần 26/2021
Ngày BH:13/03/2021 9:27:01 SA
Số:Số 25/KH_ tuan
TênKế hoạch tuần 25/2021
Ngày BH:06/03/2021 9:38:28 SA
Số:Số 24/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 24/2021
Ngày BH:27/02/2021 6:58:09 SA
Số:Số 23/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 23/2021
Ngày BH:21/02/2021 2:15:30 CH